Universitetslektor i statistik


Arbetsgivare: Linnéuniversitetet
Arbetsort: Växjö
Publiceringdatum: 2018-11-15

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ekonomihögskolan är värd för statistikämnet vid Linneuniversitetet. Fakulteten bedriver sin verksamhet på två Campus, Kalmar och Växjö. Inom statistikämnet bedrivs grundutbildning och forskning. Grundutbildning bedrivs i huvudsak inom Ekonomihögskolans ordinarie programverksamhet, såsom civilekonomprogrammet, nationalekonomprogrammet och marknadsföringsprogrammet. Undervisning sker vid båda campus. Statistikämnet har forskarutbildning, där kursprogrammet delvis drivs inom ramen för Swedish Network for Graduate and Postgraduate Education in Statistics (GRAPES).

Ämnesgruppen i statistik är en del av institutionen för nationalekonomi och statistik och har ett nära samarbete med ämnesgruppen i nationalekonomi som består av forskare inom arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och makroekonomi (flertalet forskare är kopplade till Linnaeus University Center for Discrimination and Integration Studies). Statistikgruppen har även ett nära samarbete med forskargrupper i matematik och informatik genom forskningscentret Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications

Ämnesområde för befattningen: Statistik
Placeringsort: Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet
Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning
Anställningen innebär planering och undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå inom utbildningsprogram och på fristående kurser i statistik och ekonometri. Det ingår också rådgivning inom statistiska frågor till såväl kollegor inom Ekonomihögskolan som till övriga vid Linnéuniversitetet. Du kommer att i samarbete med övrig personal arbeta med strategiskt utvecklingsarbete av statistikämnet vid Ekonomihögskolan.

Undervisningen sker på svenska och engelska, såväl på campus som via webbstudieplats och till undervisningen hör också kursutveckling, kursansvar och handledning av grundutbildningsstudenter. Du som söker och inte kan svenska bör ha förmåga att lära dig svenska inom en tvåårsperiod. Detta för att klara arbetsuppgifterna fullt ut. Forskning och aktivt deltagande i det fortsatta byggandet av forskningsmiljön är en förutsättning för anställningen. Samverkan med andra lärare/forskare och omgivande samhälle, såväl nationellt som internationellt, ingår samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse, såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För fullständig annonstext och information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, läs mer och ansök på Linnéuniversitetets hemsida:https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=3932&rmlang=SE

Arbetslivserfarenhet

Universitets- och högskolelektor: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Individuell lön.

Om anställningsvillkor


Heltid/

Ej specificerat
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet
35195 Växjö


Escape Room Stockholm