Tolk4u Sverige söker tolkar i Uppsala


Arbetsgivare: Tolk4u Sverige
Arbetsort: Uppsala
Publiceringdatum: 2018-12-19

Du är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Ett gott samarbete mellan dig som tolk eller översättare, våra kunder och Tolk4u är en förutsättning för en smidig och effektiv verksamhet av högsta kvalitet.

Som din förmedling vill vi se till att du som tolk och översättare har den uppdragsbeläggning du önskar, med en trygg service- och ersättningsadministration i ryggen.

Vi vill att du som arbetar med oss ska känna stöd och uppmuntran från Tolk4u för att därmed kunna utföra ditt arbete med högsta kvalitet.

Som tolk/översättare utför du ett viktigt uppdrag i samhället och arbetslivet. En god tolkning eller en korrekt översättning kan vara en stor hjälp i livsavgörande situationer för människor.Tolkning är vår huvudtjänst. Vi jobbar för att möta språkbehoven där de behövs. Vi hjälper den offentliga sektorns tjänstemän att utföra sina arbetsuppgifter när språkhinder förekommer. Vår kundkrets sträcker sig från tandläkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater och domstolar till handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Vi utför tolkuppdrag både på plats hos kunder och via telefon.

Efterfrågade språk:
Arabiska, Arabiska Nord Afrika, Algeriet, Marocko, Tunisien, Spanska, Somaliska, Tigrinska, Polska, Italienske, Turkiska, Ryska, BKS (Serbokroatiska), Sorani, Rumänska, Engelska, Franska, Mandarin och Swahili.

Alla andra språk är också av intresse! Tolk4u Sverige erbjuder en kärnfull och lärorik tolkning. Våra tolkar ser till att kunden på bästa sätt får grepp om och förstår innebörden av informationen som personen vill förmedla. Vi har en passion för kommunikation och därför vill vi möjliggöra en smidig kommunikation oavsett vilket språk du än talar eller vill ha tolkat till. Vi erbjuder både kontakttolkning, telefontolkning samt simultantolkning vid myndighetskontakter, affärsmöten och konferenser.

Om lön

1. Timersättning för uppdrag.
2. Tolkar som tolkar mer än 500 timmar/år ersätts med 500 kr mot uppvisat kvitto gällande någon form av friskvård.
3. Tolk som anlitas frekvent av förmedlingen erbjuds möjlighet till professionell handledning.

Om anställningsvillkor

Goda kunskaper i svenska och tolkspråket
Stationsgatan 56 Lgh 1401
Tolk4u Sverige
Stationsgatan 56 Lgh 1401
75340 Uppsala


Escape Room Stockholm