Universitetslektor i ekonomisk historia


Arbetsgivare: Stockholms universitet
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2019-05-08

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2019-06-03.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ekonomisk historia. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom två distinkta men nära samverkande discipliner, ekonomisk historia och internationella relationer.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning på olika nivåer. I arbetsuppgifterna ingår tidsbegränsat ledningsuppdrag som prefekt vid institutionen under minst 3 år med möjlighet till förlängning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ekonomisk historia, internationella relationer, statsvetenskap, historia, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Därutöver krävs erfarenhet av chefskap, helst akademiskt chefskap, samt god administrativ förmåga.

Innehavaren ska ha sådana färdigheter i svenska som krävs för samarbete inom institution, fakultet, universitet och samhället i stort i enlighet med beskrivningen ovan av huvudsakliga arbetsuppgifter.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda verksamhet inom universitet och högskola. I detta ska ingå att ha god kännedom om regelverk relevant för universitet och högskola, god förmåga att hantera ansvar, personal, ekonomi och arbetsmiljö samt god kommunikativ kompetens.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen.

Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är


• Chefsutbildning för akademiska ledare
• Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• genomgången forskarhandledarutbildning
• erfarenhet av handledning på forskarnivå.

Övriga upplysningar
Institutionen önskar ett snabbt tillträde. Sökande ombeds ange möjligt tillträdesdatum i ansökan.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Thomas Jonter, tfn 08-16 30 08, thomas.jonter@ekohist.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Eva Persson, tfn 08-16 31 06, eva.persson@su.se.

Ansökan
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Arbetslivserfarenhet

Universitets- och högskolelektor: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Om anställningsvillkor

Heltid/
Ej specificerat
Universitetsvägen 10 A
Stockholms universitet
Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm
10691 Stockholm


Escape Room Stockholm