Fritidsledare - Västra Ekoskolan, Haninge


Arbetsgivare: FÖRENINGEN VÄSTRA EKOSKOLAN
Arbetsort: Haninge
Publiceringdatum: 2019-06-10

ANSVARSOMRÅDENDu ansvarar för att, tillsammans med kollegor på fritidshemmet, ge eleverna en kvalitativ vistelse före och efter skoldagen. Du har god förmåga att omsätta läroplanens intentioner i daglig verksamhet. Du och dina kollegor planerar och genomför verksamheten så att alla elever ges en trygg och givande undervisning på fritidshemmet. UNDERVISNING I BILD Du har erfarenhet i ämnet bild och ansvarar för undervisning för eleverna i årskurserna 3 - 6. PERSONLIGA EGENSKAPER Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik, har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar samt förmågan att entusiasmera och engagera. Du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett professionellt förhållningssätt i möten med barn och föräldrar. Du är en tydlig vuxen och har förmåga att anpassa arbetssätt efter elevernas behov. Du har dessutom stort intresse för miljö, ekologi och hälsa. Kunskap om utepedagogik är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. PEDAGOGISK IDÉ Vår pedagogiska idé och plattform innehåller tre viktiga delar - bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) och språkutvecklande arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla pedagogernas kompetens så att de kan hjälpa eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling, sin lärandeprocess. Alla elever på Västra Ekoskolan ska ges förutsättningar för att klara kunskapskraven och goda förutsättningar för en framtiden i en globaliserad värld. IKT - målsättning Västra Ekoskolans vision är att IKT ska användas som ett redskap för undervisning och lärande så att eleverna utvecklar digital kompetens anpassad efter samhällets krav och förväntningar. Eleverna ska få möjlighet att lära sig använda digitala verktyg som ett hjälpmedel för att uppnå kunskapskraven. CPS Vi arbetar utifrån CPS-metoden, (Collaborative Problem Solving). Metoden utgår från att barn beter sig så gott de kan och att problematiska beteenden uppstår på grund av brister i kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer. Under kommande läsår ges all personal utbildning i metoden med stöd av kommunens handledare. Om du har erfarenhet av metoden ser vi det som meriterande. GLUS På Västra Ekoskolan följer vi noga varje elevs läsutveckling. ”God läsutveckling” används som kartläggningsmaterial från och med förskoleklass. GRÖN FLAGG Skolan arbetar med Grön Flagg. ÖVRIGT Intervjuer sker löpande och anställning kan komma att göras under pågående rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenhet

Fritidsledare: Mindre än 1 års erfarenhet
Per Junelind, Rektor, Mobilnummer: 072-314 11 23, Telefonnummer: 08-500 371 74
rektor@ekoskolan.se
FÖRENINGEN VÄSTRA EKOSKOLAN
Escape Room Stockholm