Arkivarie till Enheten för dokument, administration och resurs


Arbetsgivare: SIDA
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2019-06-11

Arkivarie till Enheten för dokument, administration och resurs

Är du en driven arkivarie som vill arbeta på Sida med att omsätta det svenska biståndspolitiska målet att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Vi erbjuder:
Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare och vi erbjuder därför en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en god arbetsmiljö och en meningsfull vardag. Som medarbetare på Sida erbjuds du en spännande tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.

Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) söker nu en initiativrik, självgående och drivande arkivarie med placering i Visby. Enheten är lokaliserad i Visby och har för närvarande totalt 22 medarbetare varav fem är placerade i Stockholm. Enheten ansvarar för såväl arkiv- och dokumenthantering som löneadministration.

Enheten tillhör avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTÖD) vid Sidas huvudkontor i Stockholm. Avdelningen består av fem enheter: DAR, Juridik, Kvalitetssäkring och utredning, Upphandling och intern service samt Utvärderingsenheten. Totalt har avdelningen cirka 70 medarbetare.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inriktade mot verksamhetsbaserad arkivredovisning, informationsvärdering, digital informationshantering samt tillhandahållande av allmänna handlingar.

Du kommer att vara med och utforma strategier och planer för en hållbar och långsiktig informationsförsörjning utifrån gällande regelverk, agera kravställare i utvecklingsprojekt som rör informationshantering och bidra med specialistkunskap om de författningar som reglerar hanteringen av allmänna handlingar. Du kommer också att självständigt utföra bevarande- och gallringsutredningar.

Tillsammans med övriga arkivarier arbetar du också med den dagliga arkivhanteringen samt svarar för stöd och utbildning till Sidas medarbetare i frågor som rör arkiv- och dokumenthantering.

I din roll ingår även att förvalta och utveckla myndighetens verksamhetsbaserade arkivredovisning, vilket inkluderar att arbeta med processbeskrivningar,
versionshantering och hanteringsanvisningar/informationshanteringsplan.

. Förvalta och vidareutveckla den verksamhetsbaserade arkivredovisningen
(processbeskrivningar, förändrings-/versionshantering, redovisning av förvaringsenheter etc.)
. Hantera gallringsutredningar/informationsvärderingar inklusive bevarandeplanering
. Verkställa gallring (bland annat i det elektroniska arkivet)
. Arbeta med standarder och Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
. Lämna ut allmänna handlingar
. Stödja Sidas personal inom dokument- och arkivhantering
. Löpande arkivuppgifter
. Medverka till arkivfunktionens utveckling
. Medverka i framtagandet av instruktioner, strategier och planer för myndighetens
arkivverksamhet

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning
. Relevant akademisk examen där arkivvetenskap minst 40 p eller 60 hp ingår, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Språk
. Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet
. God erfarenhet av arbete med tolkning och tillämpning av arkivföreskrifter och relevanta lagar inom arkiv- och dokumentfunktion vid offentlig förvaltning
. Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsbaserad arkivredovisning
. Erfarenhet av att genomföra informationsvärdering/gallringsutredning
. Goda IT-kunskaper
. God förmåga till samarbete och kommunikation
. Stor noggrannhet och hög serviceambition

Meriter

. Erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt
. Utbildning inom IT-området
. Erfarenhet av att ha arbetat som IT-arkivarie eller arkivarie med IT-inriktning från statlig eller kommunal verksamhet
. Erfarenhet av arbete med långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar och digital informationshantering.
. Erfarenhet av att ha tillämpat standarder inom informationshantering
. Utbildning (motsvarande) med inriktning mot informationssäkerhet
. Erfarenhet av att utreda frågor om bevarande och gallring i IT-system
. Utbildning (motsvarande) med inriktning på digitalt bevarande
. Erfarenhet av att leda projekt
. Erfarenhet av att kravställa system för bevarande/e-arkiv
. Erfarenhet av att tillämpa standarder avseende elektronisk dokumenthantering

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning tillämpas. Lön efter överenskommelse.

Övrigt
Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 99/19.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Thomas Küchen 08-698 52 88, Björn Strömberg, 08-698 57 15, Björn Isaksson, 08-698 57 53 eller Mikael Andersson, 08-698 57 10.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Ulrika Hessling Sjöström. tfn 08-698 53 74) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

Gör din ansökan under Lediga jobb på Sidas hemsida, www.sida.se.

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Intervjuer kommer att genomföras fr o m v 35 2019

Sista ansökningsdag är den 23 juni 2019.


Sida välkomnar alla sökande.

Arbetslivserfarenhet

Arkivarie: Mindre än 1 års erfarenhet
Eva Malmelid 08-6985000
eva.malmelid@sida.se
Jenny Åkerbäck 0705-194935
jenny.akerback@sida.se
Maria Tegborg 08-6984534
maria.tegborg@sida.se
Valhallavägen 199
SIDA
Valhallavägen 199
10525 STOCKHOLM


Escape Room Stockholm